BESETKA KƏNARLARININ ŞƏFFAF SELOFANLA BAĞLANMASI.

Bәyәn Mesaj göndər

50 AZN

Kama xanum İbrahimzadə
AZERBAYCAN, Baki, Cəfər Cabbarlı 33,
Şikayət
пятница, 20 сентября 2019 г., 3:18:24 GMT+04:00
Hashtag #besetkakenarlarininbaqlanmasi #bisetkalarinshaffafselofanilebaqlanması #sohbetkahlarinbaqlanmasi #sohbetkahlarinetraflarininbaqlanmasi #tentparcadanbesetkakenarlarininbaqlanmasi
Təsvir

Besetka kənarlarının baglanması, bisetkaların şəffaf sıx selofan ilə bağlanması, söhbətkahların bağlanması, söhbətkahların ətraflarının baglanması, tent parcadan besatka kənarlarının baglanması, bisetkaların kənarlarının örtülməsi, bisetka ətraflarının örtülməsi, besetka ətraflarının baglanması, hər cür besetka ətraflarının örtülməsi, hər növ bisetkaların baglanması, bisetka ətraflarının baglanması, Kafe kənarlarnın baglanamsı, restaranların ətraflarının baglanması, şəffaf tent parcadan kafe ətraflarının baglanması, şəffaf parcadan kafelərin baglanması, besetkaların şəffaf bağlanması, şəffav örtüklə kafelarin kənarını örtülməsi, kafeların kənarlarının istənilən formada bağlanması, istənilən modeldə restaran və kafelərin bağlınması, закрытие бесеток прозрачным материалом, закрытие боковых сторон бесеток, закрытие боковых сторон бесеток прозрачным плотным целофаном, сезонное закрытие бисеток, сезонное закрытие бисеток прозрачным плотным целофаном, закрытие бисеток прозрачным плотным целофаном от дождя и ветра, закрытие кафе от дождя плотным целофаном, закрытие кафе от дождя плотным целофановым покрытием, закрытие навесов целофаном.

Mesaj göndər